Pages Navigation Menu

การตอบแทนสังคม

CSR1

รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในเขตภาคกลางของประเทศไทย เมื่อปี 2554  บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ได้ผลิตเสื้อชูชีพ และแพลอยน้ำจาก Polyurethane  ซึ่งมีน้ำหนักเบา ทนทานและเคลื่อนย้ายง่าย สามารถบรรทุกคนได้สูงสุดถึง 8 คน ออกแจกจ่ายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จำนวนกว่า 200 ชุด  เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน

CSR3_resize

บริจาครองเท้าให้เด็กนักเรียน

บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมบริจาครองเท้าให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในชนบทเป็นประจำ ปีละกว่า 20,000 คู่

CSR5_resize

บริจาครองเท้าให้ชุมชน 

บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด จัดกิจกรรมบริจาครองเท้าให้กับประชาชนที่ขาดแคลนในชนบท โดยผ่านตัวแทนหรือผู้นำชุมชนในแต่ละท้องถิ่นกิจกรรมดังกล่าว ได้จัด ขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี