Pages Navigation Menu

รองเท้าของเรา

“ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของ Aerosoft ในการผลิตรองเท้าที่มีความนุ่ม เบา สบาย ในทุกย่างก้าว” 

กว่าจะได้เป็นรองเท้า Aerosoft หนึ่งคู่ ต้องผ่านกระบวนการหลากหลาย ซึ่งต้องใช้เวลาและความละเอียด ใส่ใจในทุกขั้นตอน รวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบที่พิถีพิถันเพราะ Aerosoft ต้องการให้ลูกค้าได้รับรองเท้าที่คุ้มค่า สวมใส่ได้ยาวนาน และมีคุณสมบัตินุ่ม เบา สบาย ในทุกๆ คู่

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ยืดหยุ่นเพื่อการสวมใส่ที่หลากหลาย

Aerosoft ได้พัฒนาสูตรเคมีที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับรองเท้าแต่ละประเภท เช่น รองเท้าส้นสูงและส้นหนา เราเลือกใช้เคมี 2 สูตร เพื่อให้รองเท้ามีความแข็งแรงและมั่นคงในการเดิน แต่พื้นผิวส่วนที่สัมผัสกับฝ่าเท้า จะใช้น้ำยาอีกสูตรที่เพิ่มความนุ่มเพื่อให้สัมผัสที่นุ่มสบายขณะสวมใส่

รองเท้าของเรา1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี

ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย อันเกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้และวิธีการผลิตชั้นเลิศจากต่างประเทศ รวมถึงการคิดสร้างและพัฒนาเครื่องจักรด้วยตัวเองทำให้ผู้สวมใส่มั่นใจได้ถึงคุณภาพในรองเท้าทุกคู่ของเรา

รองเท้าของเรา2